SeneCura SeniorCentrum Kolín

Jaro plné aktivit

V SeniorCentru Kolín se klienti nenudí. V průběhu měsíce dubna ujeli na rotopedech do
16. 4. 2019 957 km. Jde o projekt s názvem „Jedeme v tom společně aneb jedeme na Jadran“. V rámci tohoto projektu jsou klientům vytvořeny motivující podmínky, které by je měly podporovat v činnostech, jež jsou pro ně příjemné, a přispět tak ke zlepšení jejich fyzického
a psychického stavu. Pro lepší představu – nyní by se klienti zdoláním reálných kilometrů nacházeli v rakouském Gmundenu.

Smyslem celého projektu je podporovat aktivizaci klientů a vznik společenských vazeb jak mezi nimi samotnými, tak mezi dalšími domovy pro seniory, kterých se napříč Českou republikou zapojilo 49. Organizátorem „Jedeme v tom společně“ je Domov pro seniory Vrbno, p. o., kterému tímto děkujeme za skvělý projekt.

Opakující se akcí v našem domově pro seniory je „Křeslo pro hosta“, do něhož postupně usedly první významné osobnosti města Kolína. Jmenovitě to byli kolínský starosta Vít Rakušan
a ředitel zdejší nemocnice Petr Chudomel. Oba významní muži se s klienty SeniorCentra podělili o informace jak ze svého soukromého, tak i pracovního života. Ředitelka SeniorCentra Marta Menšíková současně prostřednictvím pana starosty pozvala seniory z Kolína a jeho okolí k účasti na aktivitách, které jsou v místním zařízení SeneCura pořádány. Je to například využití fitness centra s dohledem fyzioterapeutky Oldřišky Neumannové, účast na hudebních akcích nebo oblíbené trénování paměti, které vede aktivizační pracovnice Iva Skalská.

Klienti zdejšího SeniorCentra se účastní i dalších akcí, které pro ně pořádáme. Potěšit se mohou se zvířátky z naší domácí zoo nebo s pejskem Akordem, který je navštěvuje jednou za dva týdny během canisterapie.

Domácí atmosféře SeniorCentra přispívá také kuchařský kroužek, v němž klienti vaří a pečou to, na co právě mají chuť.

V sobotu 13. 4. 2019 se obyvatelé domova setkali se zaměstnanci neziskové organizace „Klubko s nití pomáhá“, která se zabývá vytvářením pomůcek pro trénink jemné motoriky dětí nebo seniorů. Naši klienti měli možnost se s výrobky seznámit, nebo se přímo podílet na jejich výrobě – vyzkoušeli si tak přišívání knoflíků, pletení a háčkování.

Obyvatelé našeho domova neodolají ani jarnímu sluníčku a rádi posedí na lavičkách rozmístěných kolem SeniorCentra. Dnes přibyly lavičky u hlavního vchodu u budovy. Snad následující dny bude přát slunečné počasí, aby mohli klienti nové lavičky vyzkoušet.

A co klienty v SeniorCentru v Kolíně v následujících dnech ještě čeká? Ve středu 17. 4. je přijdou potěšit svým velikonočním vystoupením děti ze Základní školy Lipenská, ve čtvrtek 18. 4. dopoledne si zazpívají lidové písničky v doprovodu harmonikáře Oty Fouska a bubeníka Josefa Holuba a odpoledne si užijí barvení velikonočních vajíček.

Závěr měsíce se ponese v duchu čarodějnic. Věříme, že se povede počasí a klienti se nejen dobře pobaví, ale také si pochutnají na opečených špekáčcích.

Ředitelka SeniorCentra Marta Menšíková zároveň děkuje všem zaměstnancům SeniorCentra
a dalším lidem, kteří se velmi často nezištně podílí na přátelském, vlídném a společenském prostředí SeniorCentra, ve kterém klienti mohou žít, a přeje všem klientům, jejich rodinám
a blízkým, zaměstnancům a přátelům SeniorCentra veselé Velikonoce, bohatou pomlázku
a mnoho sluníčka.

 Další článek