SeneCura SeniorCentrum Kolín

Odlehčovací služba - krátkodobý pobyt

Trvalá péče o člena rodiny v domácím prostředí je vysoce náročná po fyzické i psychické stránce, proto je o odlehčovací službu velký zájem. Nejčastěji na čtrnáct dnů až tři měsíce, kdy si mohou pečující odpočinout, odjet na dovolenou, načerpat síly nebo si vyřešit osobní záležitosti. Odpočinek si lze dopřát s vědomím toho, že je o vašeho rodinného příslušníka postaráno na profesionální úrovni a je mu poskytována ta nejlepší možná péče v našem novém moderním SeniorCentru.

Sazebník, žádost a další informace o odlehčovací službě poskytované naším domovem si můžete stáhnout na stránce „Pro zájemce“ ZDE.

Můžete se také obrátit na naše sociální pracovnice, jejich kontakty naleznete ZDE.

POSLÁNÍ 

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností. Naší vizí je život seniorů v harmonii – tedy propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. Služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil pečující osobě, která jinak pečuje, případně pokud tato osoba potřebuje provést úpravu žadatelova přirozeného domácího prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby od 45 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, vyjma osob s primárním mentálním postižením, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, a kteří nemohou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu využívat terénní nebo ambulantní služby.

CÍL

 • Poskytnout péči a podporu klientovi podle jeho zvyklostí a přání s respektem vůči jeho možnostem a dennímu režimu.
 • Podporovat klienta v udržení soběstačnosti a v základních úkonech sebeobsluhy (podpořit v soběstačnosti v oblasti stravování, hygieny, mobility).
 • Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času a podporu rozumových, smyslových a motorických dovedností.
 • Umožnit pečujícím osobám odpočinek a pomoci jim překlenout období, kdy nemohou sami o svého blízkého pečovat.

ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE

 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Týmová práce.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Ubytování v dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením.
 • Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy, diety).
 • Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, komunikace s úřady.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Bohatý výběr fakultativních služeb

SENIORCENTRUM KOLÍN DÁLE POSKYTUJE:

Poskytování základní rehabilitační péče (např.: nácvik chůze, masáže, vířivka).
Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Úschovu drobných cenností.
Základní sociální poradenství (např. vyřízení příspěvku na péči).

Projekt byl podpořen z dotace poskytnuté Středočeským krajem: 

Tento projekt byl podpořen prostřednictvím Města Kolína: 

SeniorCentrum Kolín jedním pohledem

 • V provozu od 2017, kapacita odlehčovací služby je 10 lůžek
 • Držitel certifikátu Značky kvality (4*)
 • Certifikát E-Qualin – evropský interní model řízení kvality
 • Výlučně jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
 • Terapeutická zahrada Memory Garden s venkovními fitness stroji
 • Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
 • Specializované fitness centrum pro seniory, kaple, Wi-Fi
 • Ergo- a fyzioterapie, canisterapie, vzpomínková terapie
 • Mobilní Snoezelen pro smyslovou aktivizaci, pedikúra, kadeřník
 • Nadstandardní strava, obědy s výběrem ze dvou jídel, gurmánské týdny
 • Koncept domácností pro nejlepší možnou péči
 • Skvělá dopravní dostupnost