SeneCura SeniorCentrum Kolín

Pravidla pro návštěvy klientů v SeniorCentru Kolín

Opatření pro aplikaci návštěv klientů v SeneCura SeniorCentru v Kolíně v období

 od 25. 5. 2020

 • Návštěvy budou organizované. Návštěvy se mohou rezervovat telefonicky u sociální pracovnice Hany Kiššové na telefonním čísle 602 405 622 nebo u asistentky Kateřiny Novákové na telefonním čísle 323 603 962 ve všední dny od 9:00 do 11:00 hodin. Rezervace návštěv bude spuštěna dne 22. 5. 2020.
 • Návštěvy budou probíhat ve všední dny v době od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.
 • Doba jedné návštěvy je maximálně 30 minut.
 • Na návštěvu mohou přijít pouze 1 – 2 osoby z rodiny.
 • Návštěvy budou probíhat v kapli SeniorCentra. Toto místo bude viditelně označeno z pohledu z ulice. Vstup do kaple je přímo z chodníku před SeniorCentrem.
 • Návštěvy nejsou možné u klientů, kteří jsou v karanténě (z důvodu absolvování nezbytného lékařského vyšetření v jiném zdravotnickém zařízení, po návratu z hospitalizace, noví klienti). Výjimku tvoří osoby, které jsou v terminálním stádiu.
 • Fyzický kontakt mezi návštěvou a jejím blízkým nebude bohužel z bezpečnostních důvodů možný.
 • Je nutné udržovat odstup minimálně 2 m. V tomto směru prosíme návštěvy o důslednost a striktní dodržení odstupu.
 • Návštěvu vybavíme štítem a ochranným pláštěm. Požádáme návštěvu o dezinfekci rukou při příchodu i odchodu ze SeniorCentra. Návštěva může mít vlastní roušku. Změříme teplotu, která nesmí být vyšší než 37 OC, návštěva nesmí mít příznaky respiračního či dalšího onemocnění.
 • Pokud bude návštěva chtít, můžeme za úhradu 20 Kč poskytnout jednorázovou chirurgickou roušku a rukavice.
 • Každá navštěvující osoba vyplní dotazník o bezinfekčnosti již před vstupem do SeniorCentra. Pokud budou součástí návštěvy nezletilé osoby nebo osoby, které jsou omezeny na svéprávnosti, vyplní za ně dotazník zákonný zástupce nebo opatrovník.
 • Po každé návštěvě bude prostor řádně vydezinfikován a vysvícen germicidní lampou.
 • V případě dotazů se můžete obracet na sociální pracovnici Hanu Kiššovou tel. 602 405 622 nebo na ředitelku Martu Menšíkovou tel. 602 231 233.
 • Toto opatření bylo zpracováno v souladu s Doporučeným postupem pro aplikaci návštěv klientů v zařízeních sociálních služeb č. 10/2020, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky s datem účinnosti 25. 5. 2020, které bylo schváleno vládním usnesením č. 520.
 • S tímto opatřením jsou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci SeneCura SeniorCentra Kolín a všechny příchozí návštěvy formou podepsání souhlasu při příchodu do SeniorCentra.

Obecná pravidla návštěv si můžete stáhnout ZDE.

V Kolíně dne 20. 5. 2020

Zpracovala: Mgr. Marta Menšíková, DiS., ředitelka

Odsouhlasila: Ing. Věra Husáková, regionální ředitelka

 Další článek