SeneCura SeniorCentrum Kolín

Koncept bazální stimulace v SeniorCentru Kolín

Základem bazální stimulace jsou vjemy. Jsou to jednak vjemy z vlastního těla, ale také vjemy, které přicházejí z okolí.

Bazální stimulace respektuje různé vývojové stupně schopnosti vnímat, ve kterých se člověk právě nachází. Podporuje vnímání, komunikaci i pohybové schopnosti člověka. Dokáže obnovit mozkovou činnost využitím vzpomínek, návyků a zkušeností uložených v paměti.

Nejvíce používanými prvky jsou doteky, polohování, včetně mikropolohování, masáže, stimulace chuťovými, zvukovými, čichovými a optickými podněty. U klientů s nevratnými změnami výrazně podporuje kvalitu života.

V našem SeniorCentru Kolín v rámci konceptu bazální stimulace nabízíme klientům SNOEZELEN, což je multifunkční terapeutická metoda, která se realizuje v příjemném a klidném prostředí pomocí světelných prvků, aromaterapie, relaxační hudby a jemných masáží. Cílem je navodit příjemný pocit klienta a „nasytit“ jeho smysly.

Dalším prvkem, který se nám osvědčuje, je využití terapeutických panenek, které mají velmi výrazný uklidňující účinek zejména pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí. Pro tyto klienty je důležitá vazba, ve vzpomínkách se vracejí ke svým rodičům a dětem a právě proto jsou terapeutické panenky takovým přínosem a jsou tak oblíbené.

 Další článek