SeneCura SeniorCentrum Kolín

Aktuální situace v SeniorCentru Kolín

Rádi bychom vás informovali o aktuální situaci v našem domově, která se vyvíjí velmi pozitivně a umožňuje opět řízené návštěvy klientů.

Dne 9. 2. 2021 byla po dohodě s Krajskou hygienickou stanicí na základě příznivého vývoje epidemiologické situace v SeniorCentru, způsobené výskytem onemocnění SARS-CoV-2, zrušena izolace klientů. Po plošném testování klientů SeniorCentra antigenními testy se prokázalo, že po uplynutí 18 denní  karantény mají klienti negativní výsledky testů. Nikdo z těchto klientů nemá příznaky onemocnění SARS-CoV-2. V izolaci  zůstávají už jenom tři klienti.

Od 11. 2. 2021 jsou umožněny řízené návštěvy klientů SeniorCentra za podmínky dodržovaní přísných protiepidemiologických pravidel.  Informace k návštěvám Vám podá sociální pracovnice na tel. čísle 602 405 622 nebo 724 900 350.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili v situaci, která byla náročná pro klienty i zaměstnance.

Tým SeneCura SeniorCentra Kolín

 Další článek