SeneCura SeniorCentrum Kolín

Tři králové v SeniorCentru Kolín

Letos nás navštívili tři králové o pár dní dříve. V rámci pravidelné bohoslužby, kterou pro naše klienty na domově organizujeme každý týden, nám Bratři Akolyté uspořádali odpoledne s příběhem O putování do Betléma. Zazpívali jsme si koledy a jiné písně a celé odpoledne bylo zakončeno tříkrálovým žehnáním našemu domovu.

Účast klientů byla veliká, společně zavzpomínali na své dětství, kdy v této době celý jejich dům voněl kadidlem.

 Další článek